Layout tháp 1, tháp 2, tháp 3, tháp 4, tháp 5, tháp 6 và tháp 7 – The Sun Avenue [caption id="attachment_3345" align="aligncenter" width="2000"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-1-3-the-sun-avenue layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-1-3-the-sun-avenue[/caption] [caption id="attachment_3344" align="aligncenter" width="2000"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-2-4-5-the-sun-avenue layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-2-4-5-the-sun-avenue[/caption] [caption id="attachment_3343" align="aligncenter" width="2000"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-6-the-sun-avenue layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-6-the-sun-avenue[/caption] [caption id="attachment_3346" align="aligncenter" width="2000"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-7-the-sun-avenue layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-7-the-sun-avenue[/caption]   Tham khảo: Vinhomes Central Park – Layout tòa Landmark


Bài viết: The Sun Avenue – layout tháp 1, tháp 2, tháp 3, tháp 4, tháp 5, tháp 6, tháp 7 Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh ĐT Tư vấn 24/7: 19003100 Download Hoozing App với hơn 50,000 căn hộ cao cấp cho thuê/bán:]]>