Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 15 triệu VND 45m2 Masteri Thao Dien

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A15174

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 15 triệu VND 64m2 Masteri Thao Dien

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 64 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A15182

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã, dọn vào ở ngay tháng 2/2023

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 45.02 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H125976

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 47.75 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H125866

15 triệu 286

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 16 triệu VND 47.8m2 Masteri Thao Dien

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 47.8 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A15189

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thao Dien - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 2/2023

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H126362

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại, Dọn vào ở ngay tháng 2/2023

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H125960

16 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thao Dien - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 2/2023

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H125681

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18 triệu VND 71m2 Masteri Thao Dien

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 71 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A15181

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Thân Thiện

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 65.21 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H126129

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 66.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H126310

19 triệu

Căn hộ 2 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 63.32 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H127847

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thao Dien - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 1/2023

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 66 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H128207

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thao Dien - Dọn vô ở ngay (Tháng 12)

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 69.42 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H128333

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Thao Dien - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Xa Lộ Hà Nội ,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H127163

20 triệu