Bán Nhà Mặt Tiền Đường Số 6 Quận 4

Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 60 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

L621

3 tỷ 500

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Tôn Đản Quận 4

171/90A Ton Dan Street ,Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L851

4 tỷ 949

Bán Nhà Hẻm Đường Tôn Thất Thuyết Quận 4

209/10/10 Ton That Thuyet Street ,Phường 03, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 3

 • 4

 • Nội thất đầy đủ

L978

5 tỷ 699

Bán Nhà Đầu Hẻm Xe Hơi Đường Bến Vân Đồn Quận 4

36B/1A Ben Van Don Street ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 5

 • 4

 • Nội thất đầy đủ

L982

8 tỷ 800

Bán Nhà Hẻm Đường Đoàn Văn Bơ Quận 4

450/85/44 Doan Van Bo Street ,Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 30 m2

 • 2

 • 1

 • Không nội thất

L644

1 tỷ 200

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Khánh Hội Quận 4

78/29/18B5 Khanh Hoi Street ,Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 44.3 m2

 • 6

 • 6

 • Nội thất cơ bản

L995

6 tỷ 270

Đã bán

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Số 22 Quận 4

5 No.22 Street ,Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 5

 • 3

 • Không nội thất

L337

8 tỷ 930

Đã bán

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Số 6 Quận 4

Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 60 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

L621

3 tỷ 500

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Tôn Đản Quận 4

171/90A Ton Dan Street ,Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L851

4 tỷ 949

Bán Nhà Hẻm Đường Tôn Thất Thuyết Quận 4

209/10/10 Ton That Thuyet Street ,Phường 03, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 3

 • 4

 • Nội thất đầy đủ

L978

5 tỷ 699

Bán Nhà Đầu Hẻm Xe Hơi Đường Bến Vân Đồn Quận 4

36B/1A Ben Van Don Street ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 5

 • 4

 • Nội thất đầy đủ

L982

8 tỷ 800

Bán Nhà Hẻm Đường Đoàn Văn Bơ Quận 4

450/85/44 Doan Van Bo Street ,Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 30 m2

 • 2

 • 1

 • Không nội thất

L644

1 tỷ 200

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Khánh Hội Quận 4

78/29/18B5 Khanh Hoi Street ,Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 44.3 m2

 • 6

 • 6

 • Nội thất cơ bản

L995

6 tỷ 270

Đã bán

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Số 22 Quận 4

5 No.22 Street ,Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 5

 • 3

 • Không nội thất

L337

8 tỷ 930

Đã bán