Layout tháp A, tháp B – The Gold View [caption id="attachment_3354" align="aligncenter" width="3815"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-6-thap-A-the-gold-view layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-6-thap-A-the-gold-view[/caption] [caption id="attachment_3355" align="aligncenter" width="4408"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-24-thap-A-the-gold-view layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-24-thap-A-the-gold-view[/caption] [caption id="attachment_3353" align="aligncenter" width="4416"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-25-33-thap-A-the-gold-view layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-25-33-thap-A-the-gold-view[/caption] [caption id="attachment_3356" align="aligncenter" width="4967"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-B-the-gold-view layout-mat-bang-tang-dien-hinh-thap-B-the-gold-view[/caption] Tham khảo: Vinhomes Central Park – Layout tòa Landmark


Bài viết: The Gold View – Layout Tháp A, Tháp B Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh ĐT Tư vấn 24/7: 19003100 Hoozing App: Download]]>