Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18 triệu VND 50.6m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50.6 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A15891

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A16901

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Vinhomes Golden River - Đầy đủ nội thất, chuyển vào ở ngày tháng 12

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H26035

20 triệu

Căn hộ1 PN Vinhomes Golden River, tầng cao, đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 46.7 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H143789

20 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A16743

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A16771

20 triệu

Cho Thuê Căn Hộ 2 PN Vinhomes Golden River - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 68.9 m2

 • 2

 • 2

H143786

20 triệu 4

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 22 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A16300

22 triệu

H144642

23 triệu 270

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 26 triệu VND 68 m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 68 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A16923

26 triệu

Căn hộ 2 PN Vinhomes Golden River - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 73 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H144317

27 triệu 720

Cho thuê Căn hộ 30 triệu VND 70 m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A16313

30 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 30 triệu VND 68m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 68 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A16814

30 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 30 triệu VND 68m2 Vinhomes Golden River, đang trống sẵn sàng cho thuê

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 68 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A16861

30 triệu