Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 15 triệu VND 46,8m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 46.8 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A19902

15 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 15 triệu VND 49,5m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49.5 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A19903

15 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 15 triệu VND 50,7m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50.7 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A19904

15 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 68,2m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 68.2 m2

 • 2

 • 2

A20074

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 53,1m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 53.1 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20045

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 61,4m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 61.4 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A20079

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 49,5m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49.5 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20078

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 50,7m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50.7 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

A20004

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 55m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20003

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A19999

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 49,5m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49.5 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20000

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 49,9m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49.9 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20044

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17.5 triệu VND 58,8m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 58.8 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20122

17 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17.5 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A20038

17 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

A18844

18 triệu