Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Dọn Vào Ở Ngay

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H145864

17 triệu 671

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - View Không Chắn

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

H146062

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Nội Thất Cơ Bản & Tràn Ngập Ánh Sáng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

H147049

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

H145980

19 triệu 866

Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H147675

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Tiện Nghi Hiện Đại, Đầu Tháng 1 2023 dọn vô ngay được

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H146008

20 triệu

Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59.5 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H148075

20 triệu 790

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Tươi Sáng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H135504

21 triệu 945

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Dọn Vào Ở Ngay

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H146046

22 triệu 799

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - View Không Chắn

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H158102

23 triệu 100

Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H147888

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158126

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

H158110

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H147881

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Estella Heights - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

H147795

23 triệu 100