Căn hộ 2 PN Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H142178

24 triệu

Căn hộ 1 PN Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Thân Thiện

290 An Duong Vuong, District 5, Ho Chi Minh City,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H150241

15 triệu

Đã cho thuê

Căn Hộ 1 PN The Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158512

15 triệu 177

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160323

23 triệu 700

Không có sẵn

Căn Hộ 2 PN The Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158439

26 triệu 544

Không có sẵn

Căn hộ 1 PN Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Thân Thiện

290 An Duong Vuong, District 5, Ho Chi Minh City,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H150241

15 triệu

Đã cho thuê

Căn Hộ 1 PN The Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158512

15 triệu 177

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160323

23 triệu 700

Không có sẵn

Căn Hộ 2 PN The Everich Infinity - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

An Duong Vuong,Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158439

26 triệu 544

Không có sẵn