Thông tin về môi giới

Khu vực hoạt động: Phường Bình Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Phường 12, Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

Loại bất động sản: Căn hộ

Dự án hoạt động: The Tresor, Saigon Royal Residence
Bất Động Sản Đang Bán
Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 155 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

9 tỷ 500

A20861

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 124 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

12 tỷ 500

A20791

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 97 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

7 tỷ

A20831

Bất Động Sản Đang Cho Thuê
Hoang Quoc Viet,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 89 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

Skyline Realty

14 triệu

A18030

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

28 triệu 800

A20530

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

31 triệu 200

A19890

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 94 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

26 triệu

A19699

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 86 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

31 triệu 200

A19873

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

28 triệu

A20054

Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

25 triệu

A20690

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

27 triệu

A19789

No 39, Ben Van Don Street,  Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 87.5 m2

 • 3

 • 0

Skyline Realty

25 triệu

A18411

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 89 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

18 triệu

A18413

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 75 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

25 triệu

A20332

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 94 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

34 triệu

A20331

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

13 triệu

A19357

Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 108 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

40 triệu 800

A20726

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

26 triệu 400

A20801

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

33 triệu

A19867

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 81 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

27 triệu 500

A20833

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

28 triệu

A19808

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 125 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

60 triệu

A19749

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 125 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

57 triệu 600

A20053

No 39, Ben Van Don Street,  Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 110 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

35 triệu

A18448

No 39, Ben Van Don Street,  Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 65 m2

 • 2

 • 1

Skyline Realty

22 triệu

A18746

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

27 triệu

A19702

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 135 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất cơ bản

Skyline Realty

38 triệu 400

A19881

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

26 triệu 400

A19893

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 55 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

13 triệu 500

A19835

Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 109 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

43 triệu

A20694

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 124 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

55 triệu 200

A20197

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

22 triệu

A20590

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

30 triệu

A20141

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

23 triệu

A20862

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

24 triệu

A19795

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

28 triệu 800

A19840

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

24 triệu

A20169

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 128 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

48 triệu

A20847

Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 84 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

28 triệu

A20688

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

15 triệu 500

A18892

Hoang Quoc Viet,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 72 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

15 triệu

A18094

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 86 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

33 triệu 600

A20375

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

25 triệu

A20518

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 69 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

18 triệu

A19018

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 89 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

17 triệu

A19757

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

28 triệu

A20832

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 120 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

42 triệu

A20056

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 86 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

32 triệu 500

A19750

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 124 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

48 triệu

A19928

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 81 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

31 triệu 200

A20794

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 102 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

Skyline Realty

37 triệu

A19698

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 247 m2

 • 4

 • 5

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

108 triệu

A20841

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 84 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

26 triệu 400

A20279

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 63 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

12 triệu

A19376

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

40 triệu 800

A20145

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 110 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

52 triệu 800

A20052

Hoang Quoc Viet,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 64 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

14 triệu

A19942

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 81 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

26 triệu 400

A20283

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 124 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

50 triệu

A20931

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

Skyline Realty

24 triệu

A20142

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 86 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

28 triệu 800

A20517

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 83 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

31 triệu

A19701

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 150 m2

 • 1

 • 1

 • Thô

Skyline Realty

60 triệu

A20673

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 84 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

26 triệu 400

A20280

Nguyen Dong Chi, Tan Phu, District 7,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

21 triệu 600

A20376

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 83 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

27 triệu

A19756

Lô S6-1, đại lộ Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 76 m2

 • 2

 • 2

Skyline Realty

28 triệu 800

A20722

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 124 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

55 triệu 200

A20037

Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City ,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 128 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

48 triệu

A20170

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

13 triệu

A19825

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

12 triệu

A20979

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 102 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

Skyline Realty

37 triệu

A19793

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Skyline Realty

14 triệu

A20848

Đánh giá và bình luận
0.0

0 Đánh giá

0 Bình luận

  Đánh giá và bình luận
  Liên hệ tư vấn

  Vui lòng điền thông tin đầy đủ chúng tôi sẽ liên hệ bạn tư vấn trong thời gian sớm nhất

  Hỗ trợ bán và cho thuê

  Với chi phí môi giới thấp, công nghệ và chuyên gia của Hoozing sẽ tư vấn giá tốt nhất cho bạn

  Hỗ trợ mua và tìm thuê

  Thông tin căn hộ được cập nhật liên tục mỗi 5 phút, dịch vụ hoàn toàn miễn phí

  Hoozing - Gọi lại miễn phí

  Hoặc

  +84 90 666 3265

  Khi bạn gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí.