Bán Nhà Trần Nhân Tông Quận 10

Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh,Phường 02, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 60 m2

 • 2

 • 1

L6139

3 tỷ 100

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Bà Hạt Quận 10

292/02/14 Ba Hat Street,Phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 33 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L436

4 tỷ

Bán Nhà Hẻm Đường Lê Hồng Phong Quận 10

353/16/18 Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh,Phường 02, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 38.8 m2

 • 3

 • 3

L6133

4 tỷ 350

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Tô Hiến Thành Quận 10

Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 44 m2

 • 7

 • 6

 • Không nội thất

L212

8 tỷ 199

Bán Nhà Hẻm Đường Nguyễn Tri Phương Quận 10

Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh,Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 3

 • 2

L5697

11 tỷ 600

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Nguyễn Tiểu La Quận 10

Phường 08, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 4

 • 3

 • Không nội thất

L231

12 tỷ

Bán Nhà Hẻm Đường Ngô Gia Tự Quận 10

đường Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh,Phường 04, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 90 m2

 • 3

 • 3

L5656

18 tỷ 900

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Thành Thái Quận 10

7A/43/17 Thanh Thai ,Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất cơ bản

L542

22 tỷ

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường CMT8 Quận 10

493 /68A Cach Mang Thang Tam Street ,Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 15 m2

 • 3

 • 3

L316

2 tỷ 850

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường Lê Hồng Phong Quận 10

379/09 Le Hong Phong Street,Phường 02, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

L325

4 tỷ 750

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Hoà Hảo Quận 10

395/18 Hoa Hao Street ,Phường 05, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 7

 • 4

 • Không nội thất

L1038

5 tỷ 700

Đã bán

Bán Nhà Trần Nhân Tông Quận 10

Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh,Phường 02, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 60 m2

 • 2

 • 1

L6139

3 tỷ 100

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Bà Hạt Quận 10

292/02/14 Ba Hat Street,Phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 33 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L436

4 tỷ

Bán Nhà Hẻm Đường Lê Hồng Phong Quận 10

353/16/18 Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh,Phường 02, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 38.8 m2

 • 3

 • 3

L6133

4 tỷ 350

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Tô Hiến Thành Quận 10

Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 44 m2

 • 7

 • 6

 • Không nội thất

L212

8 tỷ 199