Thông tin về môi giới

Khu vực hoạt động: Phường 01, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Phường Thảo Điền, Phường An Phú, Phường Bình An, Phường Bình Trưng Đông, Phường Bình Trưng Tây, Phường An Khánh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Phường An Lợi Đông, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Phường Tân Định, Phường Đa Kao, Phường Bến Nghé, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

Loại bất động sản: Căn hộ

Dự án hoạt động: Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Masteri Thao Dien
Bất Động Sản Đang Bán
No 56, Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

3 tỷ 500

A16576

No 28, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

4 tỷ 99

A16513

No 28, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

4 tỷ 300

A16515

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 64 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

4 tỷ 600

A16541

No 28, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

4 tỷ 300

A16514

No 56, Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 45 m2

 • 1

 • 1

Partner Agent

3 tỷ 400

A16550

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • 63 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

8 tỷ 500

A16533

Phước Kiển, Nhà Bè, Ho Chi Minh City,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 71 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

2 tỷ 700

A16677

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

12 tỷ

A16628

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • 62.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

9 tỷ

A16633

Bất Động Sản Đang Cho Thuê
No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 73 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

20 triệu

A16682

90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC,Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 55 m2

 • 1

 • 1

Partner Agent

23 triệu

A16552

Đường N - Bắc,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 100 m2

 • 2

 • 0

Partner Agent

26 triệu

A16556

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • 50 m2

 • 1

 • 1

Partner Agent

18 triệu 500

A16512

Nguyen Thi Dinh Street, An Phu Ward, District 2,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 97 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

18 triệu

A16620

Đường N - Bắc,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 135 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

33 triệu

A16521

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 72 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

15 triệu

A16526

Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City ,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 75 m2

 • 2

 • 0

Partner Agent

16 triệu

A16542

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 18 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

18 triệu

A16616

Nguyen Luong Bang Street, Phu My Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 76 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

16 triệu

A16578

Nguyen Dong Chi, Tan Phu, District 7,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 118 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

27 triệu

A16615

Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City ,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 100 m2

 • 3

 • 2

Partner Agent

21 triệu

A16548

Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

12 triệu

A16581

Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 63 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

11 triệu 500

A16531

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • 68 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

12 triệu

A16579

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

Partner Agent

22 triệu 300

A16546

Phước Kiển, Nhà Bè, Ho Chi Minh City,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 95 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

17 triệu

A16498

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 96 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

21 triệu

A16511

No. 34 – 35 Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 56 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

19 triệu

A16625

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 63.47 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

20 triệu

A16681

Nguyen Luong Bang Street, Phu My Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

18 triệu

A16522

Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City ,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 100 m2

 • 2

 • 1

Partner Agent

22 triệu

A16549

Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City ,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 70 m2

 • 2

 • 0

Partner Agent

20 triệu

A16543

No. 132, Ben Van Don Street, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

24 triệu

A16680

No.720A, Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City,Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 50 m2

 • 1

 • 1

Partner Agent

18 triệu

A16510

Đường N - Bắc,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 135 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

29 triệu 420

A16524

No. 34 – 35 Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 56 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

19 triệu

A16624

No. 34 – 35 Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 60 m2

 • 2

 • 1

Partner Agent

20 triệu

A16545

Zone 1,103 – Thanh My Loi Residence, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

19 triệu

A16634

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 125 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

30 triệu 580

A16636

Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 86 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

12 triệu

A16523

Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City ,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 95 m2

 • 3

 • 2

Partner Agent

20 triệu

A16547

No 28, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 76 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

17 triệu 500

A16631

Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

13 triệu

A16580

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 143 m2

 • 3

 • 0

Partner Agent

82 triệu 800

A16553

District 7,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

14 triệu

A16575

Phước Kiển, Nhà Bè, Ho Chi Minh City,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 94 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

17 triệu

A16500

23 - 25 -27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

19 triệu

A16678

No.720A, Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City,Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 52 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

18 triệu

A16516

District 7,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 70 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

15 triệu

A16622

No.720A, Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City,Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 51 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

17 triệu

A16626

Đường N - Bắc,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 100 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

30 triệu

A16614

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

20 triệu

A16544

Nguyen Dong Chi, Tan Phu, District 7,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 135 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

35 triệu 300

A16520

No.720A, Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City,Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 52 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

17 triệu

A16529

Đường N - Bắc,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 135 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

31 triệu 800

A16527

Nguyen Luong Bang Street, Phu My Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 78 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

18 triệu

A16577

District 7,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 56 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

13 triệu

A16621

Nguyen Dong Chi, Tan Phu, District 7,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 135 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

35 triệu 300

A16554

District 7,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 70 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

15 triệu

A16623

No. 34 – 35 Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • 115 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

44 triệu 720

A16528

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 96 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

20 triệu

A16629

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

17 triệu

A16635

No. 159, Ha Noi Highway, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • 68 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

Partner Agent

21 triệu

A16632

Đánh giá và bình luận
0.0

0 Đánh giá

0 Bình luận

  Đánh giá và bình luận
  Liên hệ tư vấn

  Vui lòng điền thông tin đầy đủ chúng tôi sẽ liên hệ bạn tư vấn trong thời gian sớm nhất

  Hỗ trợ bán và cho thuê

  Với chi phí môi giới thấp, công nghệ và chuyên gia của Hoozing sẽ tư vấn giá tốt nhất cho bạn

  Hỗ trợ mua và tìm thuê

  Thông tin căn hộ được cập nhật liên tục mỗi 5 phút, dịch vụ hoàn toàn miễn phí

  Hoozing - Gọi lại miễn phí

  Hoặc

  +84 90 666 3265

  Khi bạn gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí.