Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 12 triệu VND 65m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

A18921

12 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 13 triệu VND 69m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A18909

13 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 13.5 triệu VND 55m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A19835

13 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 13.5 triệu VND 55m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A19834

13 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 14 triệu VND 65m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A18914

14 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 14 triệu VND 65m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A18920

14 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 14 triệu VND 89m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 89 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

A18030

14 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 14 triệu VND 72m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A20848

14 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 15 triệu VND 72m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

A18094

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 15.5 triệu VND 72m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A18892

15 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 89m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 89 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A19757

17 triệu

Cho Thuê Căn Góc Sky 89- 2Pn, 89M2 - Nội thất cực đẹp, một bước ra công viên - 18tr/t

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 89 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A18413

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18 triệu VND 69m2 An Gia - Sky 89

Hoang Quoc Viet Street, Tan Phu Ward, District 7,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

A19018

18 triệu