Layout Tòa Luxury 5

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 23 - Tòa Luxury 5 - Vinhomes Golden River
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 23 – Tòa Luxury 5 – Vinhomes Golden River

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa Luxury 5 - Vinhomes Golden River
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa Luxury 5 – Vinhomes Golden River

 

Layout Tòa Luxury 6

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa Luxury 6 - Vinhomes Golden River
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa Luxury 6 – Vinhomes Golden River

 

Nguồn: Tổng Hợp