Tại nhiều hội thảo liên quan đến Bất Động Sản, các chuyên gia, doanh nghiệp nhận định: Bất động sản tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM không còn nhiều hấp dẫn với nhà đầu tư. Đặc biệt với phân khúc chung…