Căn hộ 2 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 67.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120261

3 tỷ 700

Bán Căn hộ 1 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

H120141

2 tỷ 770

Đã bán

Căn hộ 2 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất - Thiết Kế Tươi Sáng Và Ấm Áp

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131643

3 tỷ 500

Đã bán

Căn hộ 2 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất - Không Gian Đẹp Và Tinh Tế

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120220

3 tỷ 700

Đã bán

Bán Căn hộ 3 PN Galaxy 9 - Có Bồn Tắm

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 122.4 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H120859

5 tỷ 800

Không có sẵn

Bán Căn hộ 1 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

H120141

2 tỷ 770

Đã bán

Căn hộ 2 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất - Thiết Kế Tươi Sáng Và Ấm Áp

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131643

3 tỷ 500

Đã bán

Căn hộ 2 PN Galaxy 9 - Đầy Đủ Nội Thất - Không Gian Đẹp Và Tinh Tế

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120220

3 tỷ 700

Đã bán

Bán Căn hộ 3 PN Galaxy 9 - Có Bồn Tắm

9 Nguyễn Khoái,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 122.4 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H120859

5 tỷ 800

Không có sẵn