Cho Thuê Căn hộ 3 PN Masteri Millennium

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 97.84 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139966

36 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139920

28 triệu 382

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Nội Thất Lung Linh

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 97.84 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139814

28 triệu

Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 97.89 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140130

25 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140052

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159085

18 triệu 480

Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Nội Thất Cơ Bản & Tràn Ngập Ánh Sáng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 105.06 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140017

46 triệu 200

Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139765

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Xa Xỉ

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 97.89 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140240

36 triệu 960

Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Áp

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 105.11 m2

 • 3

 • 2

H140224

30 triệu 30

Đã cho thuê

H139957

18 triệu

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Không Nội Thất & Thoải Mái

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.11 m2

 • 2

 • 2

H139822

16 triệu 170

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140274

26 triệu 565

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.12 m2

 • 2

 • 2

H139799

19 triệu

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Đầy đủ tiện nghi

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 72.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140094

18 triệu 641

Đã cho thuê