Căn hộ 1 PN tại Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H148115

14 triệu 737

Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 53 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H158539

15 triệu 546

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H162268

15 triệu 569

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 78.74 m2

 • 2

 • 2

H160020

15 triệu 892

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 61 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H170140

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H161251

16 triệu

Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Tinh Tế

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H156225

16 triệu 170

Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H155815

16 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 86.69 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H160415

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Ha Do Centrosa - Tiện Ích 5 Sao

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H161627

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H170711

17 triệu

Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H153111

17 triệu 300

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 52.28 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H159180

17 triệu 500

H171444

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 77.98 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H160029

18 triệu