Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H214717

9 triệu

Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 41.5 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H152923

9 triệu

Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H214727

9 triệu

Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN Sunrise City View - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38.3 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H152469

9 triệu

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38.3 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H147066

9 triệu 332

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 39 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H150150

9 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 32 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H148102

10 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ Office-tel Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 37.4 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152332

10 triệu 500

Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 48.3 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152492

10 triệu 880

Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View - Dọn Vào Ở Ngay

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38.3 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152363

10 triệu 972

Cho Thuê Căn hộ Office-tel Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 37.4 m2

 • 1

 • 1

H152606

11 triệu

Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152370

11 triệu

Căn hộ Studio Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 39.1 m2

 • 0

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152400

11 triệu 388

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Không Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H156292

11 triệu 550

Bán & Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN Sunrise City View - Nội Thất Đầy Đủ & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38.5 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152551

13 triệu