Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H214727

9 triệu

Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View - Nội Thất Lung Linh

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 53 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158423

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

H152854

18 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View - Dọn Vào Ở Ngay

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38.3 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152363

10 triệu 972

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H152110

17 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152370

11 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ Office-tel Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 37.4 m2

 • 1

 • 1

H152606

11 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Office-tel 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 48.3 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152492

10 triệu 880

Đã cho thuê

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 39 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H150150

9 triệu 500

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN Sunrise City View - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38.3 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H152469

9 triệu

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Không Nội Thất & Thoải Mái

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 61.5 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H152272

18 triệu 480

Đã cho thuê

Căn hộ 3 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 98.9 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151845

23 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 32 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H148102

10 triệu 480

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ Office-tel Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 37.4 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H152332

10 triệu 500

Đã cho thuê

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Không Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 38 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H156292

11 triệu 550

Đã cho thuê