Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Không Nội Thất & Tươi sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 60.9 m2

 • 2

 • 1

 • Không nội thất

H148114

13 triệu 167

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 52 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H148124

15 triệu 15

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H150358

15 triệu 15

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H152013

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H152110

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

H152854

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 109 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151941

18 triệu 500

Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất - Thiết kế Trang Nhã và Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H144913

19 triệu 635

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151833

20 triệu

Căn hộ 3 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 98.9 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151845

23 triệu

Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 104.9 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H150400

24 triệu

Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H152728

19 triệu 635

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất - Không gian ấm cúng và Nội thất thời thượng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H144912

19 triệu 635

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76.6 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H152131

20 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 104.9 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H161476

47 triệu 355

Đã cho thuê