Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133599

4 tỷ 500

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 106 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132099

4 tỷ 800

Bán Căn hộ 2 PN Happy Valley - Tone Trắng Đen Siêu Đẹp

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131545

4 tỷ 900

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tươi Sáng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

H125113

5 tỷ

Bán Căn hộ 2 PN Happy Valley - Nội Thất Sang Trọng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 135 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133024

5 tỷ 200

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Tầng Cao View Thoáng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H121531

5 tỷ 300

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Không Gian Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132642

5 tỷ 300

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tươi Sáng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 103 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132535

5 tỷ 500

Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131007

5 tỷ 600

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Có Bồn Tắm

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 103.63 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121750

5 tỷ 600

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Full Nội Thất Cao Cấp

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 103 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132536

5 tỷ 600

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131979

5 tỷ 800

Bán Căn hộ 3 PN Happy Valley - Không Gian Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131147

6 tỷ 200

Bán Căn hộ PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121426

6 tỷ 237

Bán Căn hộ 2 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121612

6 tỷ 300