Bán Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Duy Trinh

Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L379

1 tỷ 650

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Lã Xuân Oai Quận 9

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 104 m2

 • 3

 • 2

 • Không nội thất

L429

1 tỷ 870

Bán Nhà Hẻm Phường Phước Long A Quận Thủ Đức

301/1 Nam Hòa, Thủ Đức, Hồ Chí Minh,Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

L5596

2 tỷ 49

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lầu Đường 212 Thành Phố Thủ Đức

36/9 Đường 212, Quận 9, Hồ Chí Minh,Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 17 m2

 • 2

 • 2

L6126

2 tỷ 500

Bán Nhà Hẻm Đường 898 Quận 9

Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất cơ bản

L392

2 tỷ 800

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Số 1 Quận 9

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

L495

2 tỷ 900

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Nguyễn Xiển Quận 9

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 51 m2

 • 2

 • 2

L1007

2 tỷ 930

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Duy Trinh

Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L379

1 tỷ 650

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Lã Xuân Oai Quận 9

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 104 m2

 • 3

 • 2

 • Không nội thất

L429

1 tỷ 870

Bán Nhà Hẻm Phường Phước Long A Quận Thủ Đức

301/1 Nam Hòa, Thủ Đức, Hồ Chí Minh,Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

L5596

2 tỷ 49

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lầu Đường 212 Thành Phố Thủ Đức

36/9 Đường 212, Quận 9, Hồ Chí Minh,Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 17 m2

 • 2

 • 2

L6126

2 tỷ 500

Bán Nhà Hẻm Đường 898 Quận 9

Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất cơ bản

L392

2 tỷ 800

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Số 1 Quận 9

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

L495

2 tỷ 900

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Nguyễn Xiển Quận 9

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

 • 51 m2

 • 2

 • 2

L1007

2 tỷ 930