Chuyển Nhượng Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159092

4 tỷ 99

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - Bao Thuê Phí & Để Lại Toàn Bộ Nội Thất

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 90 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H172022

4 tỷ 200

Chuyển Nhượng Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158477

4 tỷ 300

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - Giá Tốt Từ Chủ Nhà

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

H172323

4 tỷ 300

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - Nội Thất Lung Linh

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H156653

4 tỷ 350

Bán Căn hộ 3 PN Riviera Point - Có Bồn Tắm

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 149 m2

 • 3

 • 3

H160325

7 tỷ 412

Bán Căn hộ 3 PN Riviera Point - Nội Thất Lung Linh

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H170146

8 tỷ 499

Bán Căn hộ 3 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi , Block T3, Tầng Cao, Tầm Nhìn Thành phố, Chính chủ đã có sổ

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158190

8 tỷ 500

Bán Căn hộ 4 PN Riviera Point - Tiện Nghi Hiện Đại, đầy đủ nội thất, chính chủ đã có sổ

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 188 m2

 • 4

 • 4

 • Nội thất đầy đủ

H176906

9 tỷ 100

Bán Căn hộ 4 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 188 m2

 • 4

 • 4

 • Nội thất đầy đủ

H153099

9 tỷ 300

Bán Căn hộ 4 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 189 m2

 • 4

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H158189

13 tỷ

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - View Không Chắn

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H172324

4 tỷ 200

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 105 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159075

4 tỷ 500

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - View Không Chắn

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H172324

4 tỷ 200

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 105 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159075

4 tỷ 500

Đã bán