Bán Căn hộ 1 PN Midtown - Nhà Thô Giá Tốt

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 40.45 m2

 • 1

 • 1

 • Thô

H172930

3 tỷ 800

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Đầy Đủ Nội Thất & Thoáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 90.78 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H160933

5 tỷ 350

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88.34 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160518

5 tỷ 800

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Tiện Nghi Hiện Đại

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 78.51 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H176881

6 tỷ

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Đầy Đủ Nội Thất & Tươi Sáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 90.78 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160824

6 tỷ 250

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Không Gian Rộng Rãi

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 81.16 m2

 • 2

 • 2

H177063

7 tỷ 700

Bán Căn hộ 3 PN Midtown - Full Nội Thất Cao Cấp

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 120.75 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H160724

9 tỷ

Bán Căn hộ 3 PN Midtown - Không Gian Rộng Rãi

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 121.98 m2

 • 3

 • 3

 • Không nội thất

H160996

9 tỷ 760

Cho Thuê & Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Đầy Đủ Nội Thất & Xa Xỉ

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158347

5 tỷ 100

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 89.41 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H160555

5 tỷ 150

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Nội Thất Cơ Bản & Tinh Tế

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 94.66 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H161034

5 tỷ 500

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 96.66 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H160751

5 tỷ 700

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 98.43 m2

 • 2

 • 2

H160864

6 tỷ

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Không Nội Thất & Thoáng

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 96.73 m2

 • 2

 • 2

H161042

6 tỷ 100

Đã bán

Bán Căn hộ 2 PN Midtown - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Luong Bang,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 90.78 m2

 • 2

 • 2

H160801

6 tỷ 200

Đã bán