Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 50m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

A13991

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 24.5 triệu VND 63m2 Empire City

Mai Chi Tho Street, Thu Thiem new urban area, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 63 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13946

24 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 32.28 triệu VND 102m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 102 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13727

32 triệu 280

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 49 triệu VND 139m2 The River Thu Thiem

Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, District 2, Ho Chi Minh City ,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 139 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất cơ bản

A13950

49 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 49.7 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13688

49 triệu 700

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 52 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13685

52 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 54.67 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13686

54 triệu 670

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 54.67 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13689

54 triệu 670

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 61.3 triệu VND 130m2 Estella Heights

No. 88, Ha Noi Highway Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13954

61 triệu 300

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 62.13 triệu VND 125m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 125 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13681

62 triệu 130

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 68.34 triệu VND 125m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 125 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13679

68 triệu 340

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 68.61 triệu VND 125m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 125 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13944

68 triệu 610

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 72 triệu VND 155m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 155 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13680

72 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 73.51 triệu VND 139m2 The River Thu Thiem

Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, District 2, Ho Chi Minh City ,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 139 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13949

73 triệu 510

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 77 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13683

77 triệu