Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 50m2 Metropole Thu Thiem

Luong Dinh Cua,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

A13991

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 24.5 triệu VND 63m2 Empire City

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 63 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13946

24 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 25.8 triệu VND 60m2 Estella Heights

No. 88, Ha Noi Highway Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 60 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A14960

25 triệu 800

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 26 triệu VND 60m2 Estella Heights

No. 88, Ha Noi Highway Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 60 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A14793

26 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 31.1 triệu VND 102m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 102 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

A14076

31 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 32.28 triệu VND 102m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 102 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13727

32 triệu 280

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 35.3 triệu VND 102m2 Estella Heights

No. 88, Ha Noi Highway Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 102 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A14962

35 triệu 300

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 35.3 triệu VND 102m2 Estella Heights

No. 88, Ha Noi Highway Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 102 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A14805

35 triệu 300

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 49 triệu VND 139m2 The River Thu Thiem

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 139 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất cơ bản

A13950

49 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 49.7 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13688

49 triệu 700

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 52 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13685

52 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 54.67 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13689

54 triệu 670

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 54.67 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13686

54 triệu 670

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 61.3 triệu VND 130m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13954

61 triệu 300

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 62.13 triệu VND 125m2 Estella Heights

Ha Noi Highway,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 125 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13681

62 triệu 130