Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 2/2023

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H179251

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi, dọn vào ở ngay tháng 1/2023

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 92 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H156253

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise Riverside - Nhà và nội thất mới, dọn vô ngay được Tháng 10

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 92 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H180211

19 triệu 125

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise Riverside - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 1/2023

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H179725

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise Riverside - Mới 100%

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 83.15 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H179361

13 triệu 297

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Có Bồn Tắm

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

H179183

14 triệu

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H156174

14 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Có thể dọn vô ngay

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H180344

14 triệu 220

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Full Nội Thất Cao Cấp

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H180468

14 triệu 789

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Tươi Sáng

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H170390

15 triệu 73

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 98 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158227

15 triệu 546

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 83 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H156222

15 triệu 546

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 52 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H150174

16 triệu 170

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

H158338

16 triệu 500

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 93 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158445

16 triệu 562

Đã cho thuê