Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Không Nội Thất & Thoáng Mát

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 30 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H122463

11 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Không Nội Thất & Sáng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 30 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H122462

11 triệu 67

Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H124110

12 triệu 474

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H122977

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 56 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H124446

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 53 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H122516

13 triệu

Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H124624

13 triệu

Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Tiện Nghi

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H122984

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 1

 • 1

H156328

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Thoáng Mát

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 53 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H122517

13 triệu

Căn hộ 1 PN Sunrise City View - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H122934

13 triệu 467

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 1

 • 1

H122989

13 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City - Không Nội Thất & Ấm Cúng

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H122999

13 triệu 860

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise City - Gần Siêu Thị Lotte

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 76 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H124562

14 triệu

Căn hộ 1 PN Sunrise City - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Nguyen Huu Tho,Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 54 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H124124

14 triệu