Cho Thuê Căn hộ 2 PN StarHill - Dọn Vào Ở Ngay

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 87 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133264

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 94 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H130504

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 101 m2

 • 3

 • 2

H158427

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 95 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132853

23 triệu 700

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 112 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132467

25 triệu 410

Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H129576

40 triệu 290

Cho Thuê Căn hộ 3 PN StarHill - Có Bồn Tắm

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 93 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132880

20 triệu

Đã cho thuê

Bán & Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 94.43 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132928

23 triệu 100

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

C14B-C15B, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 87 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160331

24 triệu 255

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 94 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132425

25 triệu 410

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng Sủa & Thanh Lịch

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 105 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133205

26 triệu 70

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN StarHill - Khu Trung Tâm Thương Mại Tài Chính Quốc Tế

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 112 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H172957

21 triệu 945

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 94 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H171923

23 triệu 100

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 66 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133614

23 triệu 100

Không có sẵn

Căn hộ 3 PN Starhill - Đầy Đủ Nội Thất & Xa Xỉ

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 112 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132122

25 triệu 410

Không có sẵn