Cho Thuê Căn hộ PN Saigon South Residence - Nội thất cơ bản, dọn vào ở ngay cuối tháng 12

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 0

 • 0

 • Nội thất cơ bản

H217597

12 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Nhà Trống, Dọn vô ngay tháng 12

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H216770

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ PN Saigon South Residence - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 1/2023

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 0

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

H217488

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ PN Saigon South Residence - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 12

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 93 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H217654

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Saigon South Residence - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 1/2023

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 105 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H217106

30 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Tiện Ích 5 Sao

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H173383

14 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160432

14 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H171758

14 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Mới 100%

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H172198

14 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sunrise Riverside - Đầy Đủ Nội Thất & Dễ Thương

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 71 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H161173

15 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 71.4 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H171145

15 triệu 15

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160279

16 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H161673

17 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 95 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H171047

18 triệu 133

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon South Residence - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Huu Tho,Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • 76 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160431

18 triệu 480

Đã cho thuê