Cho Thuê Căn hộ 3 PN Nam Phúc Le Jardin - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 123 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H137330

32 triệu 340

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Nam Phúc - Le Jardin - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H137565

34 triệu 650

Đã cho thuê

Căn hộ 3 PN Nam Phúc - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 3

 • 2

H137538

27 triệu 720

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Nam Phúc Le Jardin - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 123 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H137638

32 triệu 340

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Nam Phúc Le Jardin - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 123 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H137330

32 triệu 340

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Nam Phúc - Le Jardin - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H137565

34 triệu 650

Đã cho thuê

Căn hộ 3 PN Nam Phúc - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 110 m2

 • 3

 • 2

H137538

27 triệu 720

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Nam Phúc Le Jardin - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Phu My Hung,Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 123 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H137638

32 triệu 340

Không có sẵn