Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochine - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 160 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159131

69 triệu 930

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochina - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 160 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H153107

69 triệu 930

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochina - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 128 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H148085

69 triệu 930

Căn hộ 3 PN Indochina - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 164 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H148084

72 triệu 261

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochina - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 170 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H153108

74 triệu 592

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochina - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 170 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H148083

74 triệu 592

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochine - Đầy Đủ Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

1 Le Quy Don Street, 6 Ward, district 3,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 210 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H148086

86 triệu 247

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochina - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Le Quy Don Street,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 128 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H153106

60 triệu 606

Căn hộ 3 PN Indochine - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Le Quy Don Street,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 164 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H153105

88 triệu 578

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Indochine - Đầy Đủ Nội Thất & Sang Trọng

Le Quy Don Street,Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • 242 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159130

116 triệu 550