Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134606

15 triệu 708

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Tiện Nghi Hiện Đại

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 49.73 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134495

16 triệu 170

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thao Dien - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 53 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134460

16 triệu 562

Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 57.9 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H134757

16 triệu 632

Cho Thuê Căn hộ 1 Phòng Ngủ Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134738

17 triệu 325

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thao Dien - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H137239

17 triệu 325

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 57.17 m2

 • 1

 • 1

H134603

17 triệu 325

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thao Dien - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 51 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134666

17 triệu 325

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Gateway Thao Dien - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 74.25 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H134605

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

H134646

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thao Dien - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 53 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134720

18 triệu 480

Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134727

18 triệu 480

Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134405

18 triệu 607

Căn hộ 1 PN Masteri Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 54 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134753

18 triệu 616

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Gateway Thảo Điền - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Le Thuoc,Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 54 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H134435

19 triệu 635