Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H161627

4 tỷ 300

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 48.12 m2

 • 1

 • 1

H160013

4 tỷ 499

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 61.18 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H161539

4 tỷ 700

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H170360

4 tỷ 800

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 61 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H170140

5 tỷ 99

Bán Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 86.38 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H160319

5 tỷ 200

Bán Căn hộ 1 PN Ha Do Centrosa - Tiện Nghi Hiện Đại

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 52.28 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H159214

5 tỷ 200

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 56.58 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H161666

5 tỷ 200

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 56.69 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H161654

5 tỷ 200

Bán Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 78.56 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H161225

5 tỷ 400

Bán Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 78.56 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H160370

5 tỷ 500

Bán Căn hộ 1 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 61 m2

 • 1

 • 1

 • Không nội thất

H160286

5 tỷ 500

Bán Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 87.24 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H160404

5 tỷ 500

Bán Căn hộ Ha Do Centrosa, Block O2 Tầng trung

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 0

 • 0

H218390

5 tỷ 600

Bán Căn hộ 2 PN Hà Đô Centrosa - Không Nội Thất & Rộng Rãi

3/2 Street,Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • 78.56 m2

 • 2

 • 1

 • Không nội thất

H160299

5 tỷ 700