Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 28 triệu VND 84 m2 The River Thu Thiem

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 84 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

A13578

28 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The River Thu Thiem - Nội thất cơ bản, dọn vào ở tháng 11

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 84 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H214998

28 triệu 582

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The River Thu Thiem - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở tháng 11

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 84 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H214802

35 triệu 550

Cho Thuê Căn hộ 3 PN The River Thu Thiem - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 11

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 120 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H214834

59 triệu 250

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The River Thu Thiem - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 11

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 82 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H214967

59 triệu 250

Cho Thuê Căn hộ 3 PN The River Thu Thiem - Đầy đủ nội thất, dọn vào ở ngay tháng 11

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 126 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

H214771

59 triệu 250

Cho Thuê Căn hộ 3 PN The River Thu Thiem

Mai Chi Tho,Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 125 m2

 • 3

 • 2

 • Không nội thất

H214988

59 triệu 250