Cho Thuê Căn hộ 2 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H130656

18 triệu 480

Căn hộ 3 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 118 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132044

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124164

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H130880

20 triệu 790

Cho Thuê Căn hộ PN Green Valley - Không Nội Thất & Thoải Mái

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H132173

21 triệu 945

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Green Valley - Full Nội Thất Cao Cấp

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 120 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H206574

23 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Green Valley - Full Nội Thất Gỗ Cao Cấp

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 120 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132320

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121376

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Sang Trọng

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 123 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132703

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Green Valley - Full Nội Thất Cao Cấp

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 130 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H206583

26 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Green Valley - Nội Thất Tinh Tế

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 128 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131934

27 triệu 720

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Cao Cấp

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H134275

27 triệu 720

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Green Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Đầy Đủ Tiện Nghi

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133768

27 triệu 720

Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132914

27 triệu 720

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Green Valley - Full Nội Thất Cao Cấp

Nguyen Van Linh,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132735

34 triệu 650