Cho Thuê Studio 1 PN RiverGate Residence - Dọn Vào Ở Ngay

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 28 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H133880

12 triệu 679

Cho Thuê Studio 1 PN RiverGate Residence - Dọn Vào Ở Ngay

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H121075

13 triệu 500

Cho Thuê Studio Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Vintage

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H137303

10 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 92.13 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160304

23 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 73.36 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120604

22 triệu 845

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ Studio Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26.25 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H149166

14 triệu 500

Đã cho thuê

Cho Thuê Studio 1 PN RiverGate Residence - Không Gian Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H121089

10 triệu 994

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 33 m2

 • 1

 • 1

H156563

12 triệu 705

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN RiverGate Residence - Dọn Vào Ở Ngay

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H159067

10 triệu 810

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN RiverGate Residence - Không Gian Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 28 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H121058

9 triệu 817

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Dễ Thương

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 30.03 m2

 • 1

 • 1

H160044

11 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN RiverGate Residence - Dọn Vào Ở Ngay

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

H175312

11 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Office-tel 1 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 27.02 m2

 • 1

 • 1

H158503

12 triệu 12

Đã cho thuê

Cho Thuê Office-tel 1 PN RiverGate Residence - Nội Thất Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

H190515

10 triệu 880

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H148137

20 triệu

Đã cho thuê