Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 80.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132935

17 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 18.5 triệu VND 80m2 The Goldview

No 346, Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A16713

18 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 21 triệu VND 92m2 The Goldview

No 346, Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 92 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A16714

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 23 triệu VND 117m2 The Goldview

No 346, Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 117 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất cơ bản

A16935

23 triệu

Bán & Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN GoldView - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 63 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H159124

12 triệu 427

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 67.5 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H142001

12 triệu 959

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 80.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133517

13 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Không Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 76.7 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H119189

13 triệu 444

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 1 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H119229

13 triệu 500

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 67.5 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H120495

13 triệu 500

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Nội Thất Cơ Bản & Tinh Tế

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 70.6 m2

 • 2

 • 1

H119641

14 triệu

Đã cho thuê