Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 70.6 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H119660

12 triệu

Bán & Cho Thuê Căn hộ Office-tel 1 PN GoldView - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 63 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H159124

12 triệu 427

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 67.5 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H142001

12 triệu 959

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 80.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133517

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Goldview - Nội Thất Cơ Bản & Tràn Ngập Ánh Sáng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.5 m2

 • 2

 • 1

H120187

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN The Goldview - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H142037

13 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Không Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 76.7 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H119189

13 triệu 444

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 67.5 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H120495

13 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 1 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H119229

13 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H119744

13 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 67.5 m2

 • 2

 • 1

H120504

13 triệu 883

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Nội Thất Cơ Bản & Tinh Tế

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 70.6 m2

 • 2

 • 1

H119641

14 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 76.7 m2

 • 2

 • 2

H133659

14 triệu

Bán Căn hộ 2 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.5 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H119457

14 triệu

Căn hộ 1 PN GoldView - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ben Van Don Street,Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

H119230

14 triệu