Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124354

14 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124256

14 triệu 506

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124379

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H124078

15 triệu 15

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Nội Thất Gỗ Cao Cấp

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124347

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

H124271

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - View Nội Khu Yên Tĩnh

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H122003

16 triệu

Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Nội Thất Cơ Bản & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124337

16 triệu 170

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Phòng Ngủ Đón Nắng

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121873

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Xa Xỉ

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H122170

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Ngay Trung Tâm Phú Mỹ Hưng

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124411

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tươi Sáng

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121977

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121974

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley - Nội Thất Tinh Tế

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121887

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Scenic Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Phu My Hung,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124365

18 triệu 480