Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Tiện Ích Bậc Nhất Khu Vực

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H151374

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Tiện Ích 5 Sao

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151340

15 triệu 546

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Không Gian Rộng Rãi

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H151309

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Tiện Ích Bậc Nhất Khu Vực

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

H151545

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora Apartment - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H151503

17 triệu 787

Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

H149067

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Không Nội Thất & Thông Thoáng

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H151469

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora Apartment - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

H151444

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151131

18 triệu 641

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151269

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 90 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151400

19 triệu

Căn hộ 2 PN Sala - Nội Thất Cơ Bản Và Sáng Thoáng

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

H141887

19 triệu 635

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Nội Thất Cơ Bản & Tràn Ngập Ánh Nắng

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

H151186

19 triệu 981

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Không Nội Thất & Trang Nhã

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 85.7 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H151153

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Sala Sadora - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Mai Chi Tho,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H151198

20 triệu