Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H142098

14 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140900

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton Tower - Nội Thất Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68 m2

 • 2

 • 2

H141176

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 74.57 m2

 • 2

 • 2

H141227

15 triệu 500

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

H141064

16 triệu

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất - Căn Hộ Ấm Cúng và Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141044

16 triệu 170

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140928

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 74.57 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141238

17 triệu 605

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 93.65 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140903

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 93.65 m2

 • 2

 • 2

H140927

18 triệu

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141065

18 triệu 480

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141228

20 triệu 97

Bán & Cho Thuê Căn hộ 3 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Sang Trọng

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 92.39 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141014

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 92.39 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140758

27 triệu 720

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 57.82 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140777

14 triệu 506