Cho Thuê Căn hộ 3 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 93.65 m2

 • 2

 • 2

H140927

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H142098

14 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140900

15 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton Tower - Nội Thất Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68 m2

 • 2

 • 2

H141176

15 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 74.57 m2

 • 2

 • 2

H141227

15 triệu 500

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

H141064

16 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

H141217

16 triệu

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất - Căn Hộ Ấm Cúng và Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141044

16 triệu 170

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 74.57 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141238

17 triệu 605

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 93.65 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140903

18 triệu

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141065

18 triệu 480

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141228

20 triệu 97

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm cúng và Thoải mái

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141187

20 triệu 790

Đã cho thuê

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 57.82 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140777

14 triệu 506

Không có sẵn