Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 57.82 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140777

14 triệu 506

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141000

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141209

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton Tower - Nội Thất Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68 m2

 • 2

 • 2

H141176

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140900

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140722

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 74.57 m2

 • 2

 • 2

H141227

15 triệu 500

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất - Thiết Kế Trang Nhã Và Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140977

15 triệu 708

Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

H141064

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140783

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

H141217

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Cuốn Hút

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141053

16 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H142098

16 triệu 590

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Wilton - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

D1,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 68.14 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140928

17 triệu