Cho Thuê Căn hộ 1 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 57.68 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H120752

14 triệu

Căn hộ 2 PN Tresor - Không Nội Thất & Tươi Sáng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 33 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H150187

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Tiện Nghi Hiện Đại

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.23 m2

 • 2

 • 2

H120045

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120739

15 triệu 246

Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Nổi Bật

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120798

16 triệu 562

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế , dọn vào ở tháng 3/2023

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120062

16 triệu 700

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 87.55 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120037

16 triệu 932

Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

H120722

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.23 m2

 • 2

 • 1

H119954

17 triệu

Bán Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.23 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120729

17 triệu 602

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 86 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120803

17 triệu 602

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120704

17 triệu 625

Bán Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

H119901

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 75.54 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H119982

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN The Tresor - Nội Thất Sang Trọng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 57.68 m2

 • 1

 • 1

H119909

18 triệu