Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế , dọn vào ở tháng 3/2023

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120062

16 triệu 700

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120777

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 87.55 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120964

19 triệu 635

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 65m2 The Tresor

No 39, Ben Van Don Street,  Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A14188

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 22 triệu VND 65m2 The Tresor

No 39, Ben Van Don Street,  Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City ,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65 m2

 • 2

 • 1

A13889

22 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Full Nội Thất Cao Cấp

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 75.54 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120792

23 triệu 100

Căn hộ 2 PN Tresor - Không Nội Thất & Tươi Sáng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 33 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H150187

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120739

15 triệu 246

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 87.55 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120037

16 triệu 932

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.23 m2

 • 2

 • 1

H119954

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 86 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120803

17 triệu 602

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 72.96 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120053

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN The Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 75.54 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H119982

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 92.75 m2

 • 3

 • 2

H121003

18 triệu

Căn hộ 2 PN Tresor - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.5 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H120000

19 triệu 635