Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 80 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138677

14 triệu 737

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Tiện Nghi Hiện Đại

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138746

16 triệu 170

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 75 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H138668

17 triệu 325

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Phòng Ngủ Đón Nắng

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 80.18 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138595

18 triệu 960

Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất - Không Gian Sáng Và Trang Nhã

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 85 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138791

21 triệu 945

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 85 m2

 • 2

 • 2

H138752

27 triệu 720

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Dọn Vào Ở Ngay

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138740

16 triệu 562

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138754

18 triệu 480

Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H138544

18 triệu 480

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138568

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 85 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138780

19 triệu 635

Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Mê hoặc

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 73 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H138770

20 triệu 961

Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138626

23 triệu 700

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 98 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H138732

27 triệu 720

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Scenic Valley 2 - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Nguyen Van Linh,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 118 m2

 • 2

 • 2

H171088

32 triệu