Cho Thuê Căn hộ 1 PN Saigon Mia - View Nội Khu Yên Tĩnh

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 42 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158519

9 triệu 332

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - View Nội Khu Yên Tĩnh

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 79 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H180671

12 triệu 774

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 70.22 m2

 • 2

 • 2

H158201

13 triệu 398

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 55.87 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158178

13 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ Saigon Mia 2 PN, Block S, Tầng thấp, Đầy đủ nội thất. Sẵn sàng cho thuê vào đầu tháng 4

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 66 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H181318

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158406

15 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 57 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H158500

15 triệu 405

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 78 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H160066

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 83 m2

 • 2

 • 2

 • Không nội thất

H158452

17 triệu 602

Cho Thuê Căn hộ PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 78.57 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158372

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Không Nội Thất & Hoàn Toàn Mới

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H156560

12 triệu 427

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Không Nội Thất & Thoải Mái

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 58 m2

 • 2

 • 1

 • Không nội thất

H158174

13 triệu

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 50.17 m2

 • 1

 • 1

H158177

16 triệu

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Saigon Mia - Nội Thất Cơ Bản & Trang Nhã

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 82.6 m2

 • 3

 • 2

H158323

23 triệu 100

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Saigon Mia - Không Nội Thất & Hoàn Toàn Mới

9A Street,Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất cơ bản

H156560

12 triệu 427

Đã cho thuê