Cho Thuê Căn hộ 3 PN Riviera Point - Nội Thất Lung Linh

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H170146

23 triệu 100

Bán & Cho Thuê Căn hộ 4 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rực Rỡ

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 146 m2

 • 4

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H153099

50 triệu 820

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Riviera Point - Giá Tốt Từ Chủ Nhà

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

H172323

18 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158190

23 triệu 100

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158542

20 triệu 790

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H170275

30 triệu

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 150 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H170128

41 triệu 580

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Riviera Point - Tone Trắng Đen Siêu Đẹp

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H173247

27 triệu 720

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 4 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 186 m2

 • 4

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

H158189

46 triệu 200

Đã cho thuê

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Riviera Point - Không Nội Thất & Tràn Ngập Ánh Sáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 148 m2

 • 3

 • 2

 • Không nội thất

H158471

23 triệu 100

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H156653

27 triệu 720

Không có sẵn

Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Hiện Đại

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H141918

21 triệu 945

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Riviera Point - View Không Chắn

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H172324

18 triệu

Không có sẵn

Bán Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Duyên Dáng

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 105 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H159075

25 triệu 410

Không có sẵn

Chuyển Nhượng Căn hộ 2 PN Riviera Point - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Huynh Tan Phat,Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H158477

25 triệu 410

Không có sẵn