Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Tone Trắng Đen Siêu Đẹp

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

H121640

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121426

21 triệu 850

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 115 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133262

21 triệu 945

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H131979

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Tone Đen Trắng Siêu Đẹp

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 107 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133299

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Ngay Trung Tâm Phú Mỹ Hưng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 119 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H133226

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Midtown - Đầy Đủ Nội Thất & Sang Trọng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H124732

23 triệu 100

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121554

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 2 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Trang Nhã

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 99.92 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121476

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121495

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Có Bồn Tắm

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 103.63 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121750

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Full Nội Thất Cao Cấp

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 103 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H132536

25 triệu 410

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Nội Thất Sang Trọng

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121652

27 triệu 600

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - View Sân Golf

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121596

27 triệu 720

Cho Thuê Căn hộ 3 PN Happy Valley - Đầy Đủ Nội Thất & Thoải Mái

Phu My Hung,Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • 100 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H121722

27 triệu 720