Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 69 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13874

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN City Garden - Ban Công Rộng Rãi

Ngo Tat To,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H137243

23 triệu 100

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 24 triệu VND 72 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 72 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13891

24 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN City Garden - View Nội Khu Yên Tĩnh, Dọn vô ngay được tháng 12 2022

Ngo Tat To,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 0 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H141605

24 triệu 885

Cho Thuê Căn hộ 1 PN City Garden - Đầy đủ nội thất, ấm cúng, view Landmark 81

Ngo Tat To,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 77 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H214729

25 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 25 triệu VND 69 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13878

25 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 27.5 triệu VND 69 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 1

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13886

27 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 32.5 triệu VND 118 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 118 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13888

32 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 35 triệu VND 117 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 117 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13883

35 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 37 triệu VND 103 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 103 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13890

37 triệu

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 37.5 triệu VND 116 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 116 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13876

37 triệu 500

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 41.25 triệu VND 105 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 105 m2

 • 2

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13887

41 triệu 250

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 45 triệu VND 140 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 140 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13893

45 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3 PN City Garden - Full nội thất, dọn vào ở ngay tháng 11

Ngo Tat To,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 145 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H214738

45 triệu 30

Cho thuê Căn hộ/ Chung cư 50 triệu VND 147 m2 City Garden

No. 59, Ngo Tat To Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • 147 m2

 • 3

 • 0

 • Nội thất đầy đủ

A13884

50 triệu