Bán Nhà Hẻm Đường Cao Lỗ Quận 8

123/8A Cao Lo Street ,Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

L529

1 tỷ 100

Đã bán

Bán Nhà Phố Hẻm Xe Hơi Đường Phạm Thế Hiển Quận 8

1873/21 Pham The Hien Street ,Phường 06, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 18 m2

 • 1

 • 2

 • Nội thất cơ bản

L896

1 tỷ 370

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường Mễ Cốc Quận 8

185/15 Me Coc Street ,Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 32 m2

 • 4

 • 3

 • Không nội thất

L421

2 tỷ 350

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường Phạm Thế Hiển Quận 8

2921/10A Pham The Hien Street ,Phường 07, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

L861

3 tỷ 800

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường An Dương Vương Street

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 21 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L351

1 tỷ 350

Không có sẵn

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Hoài Thanh Quận 8

117H/41 Hoai Thanh Street ,Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

L987

3 tỷ 800

Không có sẵn

Bán Nhà Hẻm Đường Cao Lỗ Quận 8

123/8A Cao Lo Street ,Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 45 m2

 • 2

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

L529

1 tỷ 100

Đã bán

Bán Nhà Phố Hẻm Xe Hơi Đường Phạm Thế Hiển Quận 8

1873/21 Pham The Hien Street ,Phường 06, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 18 m2

 • 1

 • 2

 • Nội thất cơ bản

L896

1 tỷ 370

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường Mễ Cốc Quận 8

185/15 Me Coc Street ,Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 32 m2

 • 4

 • 3

 • Không nội thất

L421

2 tỷ 350

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường Phạm Thế Hiển Quận 8

2921/10A Pham The Hien Street ,Phường 07, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

L861

3 tỷ 800

Đã bán

Bán Nhà Hẻm Đường An Dương Vương Street

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 21 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

L351

1 tỷ 350

Không có sẵn

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi Đường Hoài Thanh Quận 8

117H/41 Hoai Thanh Street ,Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

L987

3 tỷ 800

Không có sẵn