Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Nội Thất Sang Trọng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139932

5 tỷ 200

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Không Nội Thất & Rộng Rãi

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 71.29 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất cơ bản

H139823

6 tỷ

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Nội Thất Á Đông

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139931

5 tỷ

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.12 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139939

7 tỷ 500

Bán Căn hộ 1 PN Masteri Millennium - Nội Thất Tinh Tế

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 53.66 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H160131

4 tỷ 300

Bán Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng Và Thoải Mái

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 97.89 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140155

8 tỷ 199

Bán Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Tầng Cao View Thoáng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 107.78 m2

 • 3

 • 2

H139915

8 tỷ 300

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Nội Thất Sang Trọng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 64.91 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139795

5 tỷ

Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Thanh Lịch

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.12 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139928

6 tỷ 200

Bán Căn hộ 1 PN Masteri Millennium - View Đẹp

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 53.66 m2

 • 1

 • 1

H140175

3 tỷ 800

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Nội Thất Lung Linh

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140029

5 tỷ 500

Bán Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Nội Thất Lung Linh

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 97.84 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139814

8 tỷ

Bán Căn hộ 3 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Rộng Rãi

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 107.78 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139962

9 tỷ 500

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Thiết Kế Thanh Lịch

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 74.92 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H140229

6 tỷ 100

Bán Căn hộ 2 PN Masteri Millennium - Đầy Đủ Nội Thất & Sáng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 65.11 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

H139944

5 tỷ 500