Tag: tphcm

Xem nhà online, bái bai Cô Vy

Dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động ngắn hạn lên nhiều phân khúc trên thị trường bất động sản Việt Nam cũng như những chính sách hạn chế cho người đi thuê nhà. Để tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng thuận tiện trong…