So với các khu vực ở TPHCM, Quận 7 như là “một thế giới khác” hoàn toàn tách biệt so với các quận còn lại. Đường xá rất rộng rãi và thông thoáng, nơi có nhiều người người nước ngoài lưu trú nhất và các…