Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18.4 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13288

18 triệu 400

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 19 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13355

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 19 triệu VND 48m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13833

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 19.2 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13289

19 triệu 200

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 50.7m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50.7 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13602

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13356

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 47m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 47 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13832

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 21 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13354

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 21 triệu VND 50m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13719

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 21.3 triệu VND 70m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13268

21 triệu 300

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 22 triệu VND 50.6m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50.6 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13601

22 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 22 triệu VND 48m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13714

22 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 23 triệu VND 78m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 78 m2

 • 2

 • 2

A13260

23 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 23 triệu VND 55m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 55 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13239

23 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 23 triệu VND 47m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 47 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13357

23 triệu