Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 21 triệu VND 51m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 51 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A15574

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 21 triệu VND 59m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 59 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A15573

21 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 23 triệu VND 70m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 70 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A18755

23 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 25 triệu VND 69m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A15571

25 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 28 triệu VND 69m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A15570

28 triệu

A15575

28 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 28.5 triệu VND 69m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 69 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A15572

28 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 51 triệu VND 51m2 Vinhomes Golden River

Ton Duc Thang,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 51 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A15576

51 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18.4 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13288

18 triệu 400

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 19 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13355

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 19 triệu VND 48m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 48 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13833

19 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 19.2 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13289

19 triệu 200

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 50.7m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 50.7 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13602

20 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 20 triệu VND 49m2 Vinhomes Golden River

No. 2, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam,Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • 49 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13356

20 triệu