Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 17 triệu VND 50m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

A13011

17 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 18 triệu VND 50m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất cơ bản

A13074

18 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 1PN 23.5 triệu VND 50m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 50 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

A13040

23 triệu 500

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 32 triệu VND 82m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 82 m2

 • 2

 • 2

A13041

32 triệu

Cho Thuê Căn hộ/ Chung cư 3PM- 47 triệu VND -116m2 Metropole Thu Thiem

Luong Dinh Cua,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 116 m2

 • 3

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13012

37 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3PN 54 triệu VND 126m2 Metropole Thu Thiem

Luong Dinh Cua,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 126 m2

 • 2

 • 2

 • Nội thất đầy đủ

A13438

54 triệu

Cho Thuê Căn hộ 3PN 98 triệu VND 170m2 Metropole Thu Thiem

No. 41/51 Luong Dinh Cua Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City,Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 170 m2

 • 3

 • 3

 • Nội thất đầy đủ

A13440

120 triệu